progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-09

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Bukowska

tel: 598417555

e-mail: elzbieta.bukowska@spslupsk.policja.gov.pl

Zakup czapek gabardynowych garnizonowych dla Policji.

OGŁOSZENIE NR Z1/1470

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Rozmiary :
czapka gabardynowa podoficera - 3 szt. - 57, 2 szt 58, czapka oficera młodszego - 1 szt - 56, 3 szt - 57, 1 szt. 58, czapka oficera starszego - 2 szt - 56, 3 szt - 57

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Czapka gabardynowa garnizonowa podoficera w kolorze błękitnoszarym. Na czapce orzełek w kolorze srebrnym z napisem POLICJA, haftowany mechanicznie - #1 CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj
2. Czapka gabardynowa oficera starszego w kolorze błękitnoszarym. Na czapce orzełek w kolorze srebrnym z napisem POLICJA, haftowany mechanicznie CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj
3. czapka gabardynowa garnizonowa oficera młodszego CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Termin realizacji 14 dni
  5. Ceny obowiązkowo mają być podane brutto.
  6. Towar niezgodny z przedmiotem zamówienia zostanie odesłany na koszt Dostawcy

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Zakup czapek gabardynowych garnizonowych dla Policji."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...