progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-09

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Bukowska

tel: 598417555

e-mail: elzbieta.bukowska@spslupsk.policja.gov.pl

Zakup pochewek, otoków i sznurów galowych

OGŁOSZENIE NR Z2/1470

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:


Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Pochewki podinspektor CPV/Indeks 10 para % Czytaj
2. Pochewki nadkomisarz CPV/Indeks 7 para % Czytaj
3. Pochewki komisarz CPV/Indeks 8 para % Czytaj
4. Pochewki aspirant sztabowy CPV/Indeks 10 para % Czytaj
5. Pochewki starszy aspirant CPV/Indeks 4 para % Czytaj
6. Pochewki aspirant CPV/Indeks 10 para % Czytaj
7. Pochewki młodszy aspirant CPV/Indeks 10 para % Czytaj
8. Pochewki sierż.szt. CPV/Indeks 4 para % Czytaj
9. Pochewki sierżant CPV/Indeks 4 para % Czytaj
10. Sznur galowy oficera CPV/Indeks 4 szt. % Czytaj
11. Sznur galowy aspiranta CPV/Indeks 4 szt. % Czytaj
12. Sznur galowy podoficera CPV/Indeks 2 szt. % Czytaj
13. Otok 1 gwiazdka CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj
14. Otok 2 gwiazdki CPV/Indeks 12 szt. % Czytaj
15. Otok 3 gwiazdki CPV/Indeks 7 szt. % Czytaj
16. Otok 4 gwiazdki CPV/Indeks 11 szt. % Czytaj
17. Otok sierżant CPV/Indeks 4 szt. % Czytaj
18. Otok st. sierż. CPV/Indeks 4 szt. % Czytaj
19. Otok sierż.szt. CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Termin realizacji zamówienia 14 dni
  5. Ceny brutto
  6. Towar niezgodny z przedmiotem zamówienia zostanie odesłany na koszt Dostawcy

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Zakup pochewek, otoków i sznurów galowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...