progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-09

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Bukowska

tel: 598417555

e-mail: elzbieta.bukowska@spslupsk.policja.gov.pl

Zakup ochron indywidualnych pracownika do przenoszenia ciężarów.

OGŁOSZENIE NR Z3/1470

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Zestaw do przesuwania i transportu - maksymalne obciążenie 75 kg, 4 platformy(podstawki) na kółkach + 1 podnośnik,wymiary 23x7x17, grubość 5 cm, wymiary podnośnika 34,5 x 9,5, materiał żelazo, guma,
Pasy do przeprowadzki, przenoszenia - pas 3,6 m x 7,6 m, max obciążenie 273 kg, waga własna 0,9 kg

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Zestaw do przesuwania i transportu mebli (podnośnik i 4 platformy) CPV/Indeks 2 komplet % Czytaj
2. Pasy do przeprowadzki przenoszenia READY LIFTER CPV/Indeks 3 para % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Ceny obowiązkowo mają być podane brutto.
  5. Czas realizacji zamówienia 14 dni
  6. Towar niezgodny z przedmiotem zamówienia zostanie odesłany na koszt Dostawcy

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Zakup ochron indywidualnych pracownika do przenoszenia ciężarów."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...