progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-09

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Bukowska

tel: 598417555

e-mail: elzbieta.bukowska@spslupsk.policja.gov.pl

Zakup półmasek i filtrów 3 M.

OGŁOSZENIE NR Z4/1470

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:


Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Półmaska 3 M typ 7500 rozmiar średni CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj
2. filtr 3 M typ 6038 w komplecie 2 filtry CPV/Indeks 20 komplet % Czytaj
3. Filtr 3 M typ 6057 (w kpl 2 filtry) CPV/Indeks 20 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Proszę o podanie ceny brutto za produkt.
  5. Towar niezgodny z przedmiotem zamówienia zostanie odesłany na koszt Dostawcy
  6. Proszę o certyfikaty i polskie normy do produktu

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Zakup półmasek i filtrów 3 M."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...