progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-09

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Romualda Janicka

tel:

e-mail: romualda.janicka@spslupsk.policja.gov.pl

Drzewiec do sztandaru wraz z głowicą

OGŁOSZENIE NR Z1/1426

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Drzewiec i głowicę do sztandaru opisuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji wraz ze zmianami do dnia dzisiejszego.

Głowica sztandaru - wykonana z białego metalu, składa się z godła Rzeczpospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest w polu heraldycznym, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca. wysokość głowicy bez tulei wynosi 25 cm, a wraz z tuleją - 40 cm.Na przedniej ścianie podstawy głowicy, zgodnej ze stroną główną płata sztandaru, umieszczone są daty daty 1919 - 1999 - na sztandarze Komendy Głównej Policji, a na sztandarach innych jednostek - ich nazwa: na ścianie tylnej podstawy znajduje się napis "POLICJA". Cyfry i litery są polerowane, wewnętrzne pola przedniej i tylnej ściany podstawy są groszkowane i oksydowane. Wewnątrz podstawy głowicy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru jednostki. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Drzewiec do sztandaru - średnica fi 40 mm i długości 200 cm jest wykonane z drewna toczonego, rozkręcone na 2 części, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, dolnym brzegiem tulei dochodząca do górnego brzegu płata, na dolnym stożkowe okucie z metalu białego.Kolor mahoń.


Dane kontaktowe:

Jarosław Walczyk, 726 621 843

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Drzewiec do sztandaru wraz z głowicą CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Drzewiec do sztandaru wraz z głowicą"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...