progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-06

Szkoła Policji w Słupsku

Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

Osoba kontaktowa:

Anna Miezianko

tel:

e-mail: anna.miezianko@spslupsk.policja.gov.pl

Usługa przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów polegająca na sprawdzeniu wydajności oraz poddanie próbie ciśnieniowej węży. Termin realizacji do końca listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE NR Z1/1459

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://spslupsk.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów polegająca na sprawdzeniu wydajności oraz poddanie próbie ciśnieniowej węży.

Termin realizacji do końca listopada 2018 r.

1. 5 hydrantów zewnętrznych o średnicy 80 mm

2. 6 hydrantów wewnętrznych o średnicy 52 mm

3. 1 hydrant wewnętrzny o średnicy 33 mm

4. 63 hydranty wewnętrzne o średnicy 25 mm

5. 6 węży płasko składanych o średnicy 52 mm

6. 1 wąż płasko składany o średnicy 33 mm

7. 10 węży płasko składanych o średnicy 25mm

8. 53 węże półsztywne o średnicy 25 mm

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Hydranty zewnętrzne o średnicy 80 mm CPV/Indeks 5 szt. % Czytaj
2. Hydranty wewnętrzne o średnicy 52 mm CPV/Indeks 6 szt. % Czytaj
3. hydrant wewnętrzny o średnicy 33 mm CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj
4. hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm CPV/Indeks 63 szt. % Czytaj
5. Wąż płasko składany o średnicy 52 mm CPV/Indeks 6 szt. % Czytaj
6. Wąż płasko składany o średnicy 33 mm CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj
7. Wąż płasko składany o średnicy 25 mm CPV/Indeks 10 szt. % Czytaj
8. Wąż półsztywny o średnicy 25 mm CPV/Indeks 53 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Cena brutto
  5. Termin realizacji usługi do końca listopada 2018 r.
  6. Oferta musi być złożona całościowo

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Usługa przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów polegająca na sprawdzeniu wydajności oraz poddanie próbie ciśnieniowej węży. Termin realizacji do końca listopada 2018 r."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetleniaWaluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...